Partiledardebatten: Behovet av matematiksatsning

 

I söndagens TV-sända partiledardebatt efterlyste moderaternas och folkpartiets ledare särskilda satsningar på matematik:

Fredrik Reinfeldt
Vi måste göra särskilda satsningar på matematik ...

Lars Lejonborg
Jag skulle vilja säga några ord om en annan framtidssatsning i Sverige och det är att satsa på våra unga. Jag tycker att den skola vi har i Sverige i dag inte är tillräckligt bra. Resultaten sjunker.
När man undersökte kunskaperna i matematik hos åttondeklassare så visade det sig att dom nu är sämre än dom var hos sjundeklassarna för tio år sedan.  Vi har halkat ner i internationella jämförelser. Det måste hända något på skolområdet. Vi måste satsa på lärarna ... vi måste hjälpa dom som halkar efter tidigt ...måste vi utvärdera mera ... När kommer det några grepp från er som lyfter den svenska skolan?

Statsminister Göran Persson hade inga svar eller kommentarer att ge till dessa inlägg.

Se och lyssna till partiledardebatten ...