Sämre elevinflytande i matematik än i svenska

 

Förutsättningarna för gymnasieelever att ha inflytande över undervisningen skiljer sig mycket åt från ämne till ämne. Den slutsatsen dras i en ny avhandling från Linköpings universitet.
Bland annat är förutsättningarna för elevinflytande sämre i matematik än i svenska.

Ladda ned avhandlingen.