Föredrag om en liten insats

Mötet äger rum...
Anmälan sker...men inte senare än...
Kontaktpersoner är...