Från räknandets plåga till annan siffervärld

 

Säg "matematik" och den som hör dig kommer genast att fyllas av en massa känslor och föreställningar om vad saken handlar om.

Många - fler än inför andra ämnen - har obehagliga skolminnen. De kände sig osäkra i matematiken och kom till slutsatsen att den var trist och obegriplig - eller i alla fall ingenting för dem.

Men vad är egentligen matematik? Hur föreställer vi oss att barn som börjar med de mest primitiva föreställningar om räkning successivt utvecklar förmågan att använda matematiken som ett redskap för att lösa problem.

Frågan kan tyckas enfaldig - för det vet vi ju alla vad siffror och räkning handlar om. Ändå är det kanske just där en del av matematikämnets problem ligger: Vi tycker oss veta vad matematik är och denna föreställning både styr och begränsar möjligheterna att utveckla matematikundervisningen.

DN ...