För lite satsning på lärare i norsk handlingsplan

"Et felles løft for realfagene" er et viktig og positivt signal, men det er liten grunn til å slippe jubelen løs, mener Svein Sjøberg, professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo.
forskning.no