Funktionsbegreppet - en kraftfull matematisk idé

Funktionsbegreppet är fundamentalt i matematiken och erbjuder ett synsätt från vilket man kan närma sig olika områden och problemställningar.

Newsdesk