Ny forskning om hur samerna räknar

 

Sameradion lördagen den 26 november, 2005. Se under Program -> Lördag -> Veckans nyheter. Inslaget börjar efter 9 minuter och 35 sekunder och slutar efter 12 minuter och 15 sekunder.

I Nämnaren 2003, nr 4, s. 37 - 42 finns artikeln "Räkna och mäta på samiskt vis" skriven av Ylva Jannok Nutti som medverkar i inslaget. Kan man urskilja ett speciellt matematiskt tänkande inom den samiska kulturen? I artikeln redogörs för hur samiska räkneord byggs upp på olika sätt samt för traditionella mått och mätmetoder.