Var femte lektion i matematik försvinner

 

Tjugo procent av matematiklektionerna går bort till andra aktiviteter, vilket missgynnar elever som har svårt för ämnet. Det visar en avhandling från Umeå universitet.
Lärarnas Tidning