Bandhagens skola, F–6

Bandhagens skola finns i Vantör med en matematikverkstad som är i full gång och med många detaljer att upptäcka.

MVmaj06_19.jpg

MVmaj06_20.jpg

MVmaj06_18.jpg

Ett enkelt sätt att förvara elevernas dokumentation.

MVmaj06_21.jpg

Nytt på Ikea:-) Små, färgglada plastkassar. Eleverna hade undrat om de skulle ha fiskdamm.

MVmaj06_22.jpg

Det finns många talkamrater som kan representeras med hjälp av snöre och stora pärlor.

De båda verkstadsansvariga lärarna berättar gärna om sitt studiebesök på norska motsvarigheter till matematikverkstäder i Oslo...

Kontaktuppgifter

Jenny Ohlis
jenny.ohlis@utbildning.stockholm.se

Petra Nordström
petra.nordstrom@utbildning.stockholm.se

Innehåll: LT