Lillholmsskolan/Ekholmsskolan, F–9

Lillholmsskolan i Skärholmen har en matematikverkstad som vänder sig till F–9.
    På den närbelägna Ekholmsskolan, F-5, finns en verkstad inrymd i ett klassrum.
    De båda skolorna medverkade tillsammans med en matematikverkstad på Skolforum, vecka 44, 2006.

MVmaj06_16.jpg

MVmaj06_17.jpg

MVmaj06_15.jpg

Talarstolen kommer säkert att användas mycket. Den kan enkelt köras runt vid demonstrationer. I skåpet under finns magnetburet material samlat och i skåpet under OH:n finns – naturligtvis – allt OH-material.

MVmaj06_14.jpg

Klart det ska finnas plugg i en verkstad! Billiga och färgglada. Passar t ex som positionsmaterial: blå ental, gröna tiotal, etc.

Kontaktuppgifter
Maj-Britt Halldin Sundin
halldin.sundin@comhem.se

Mia Englund
maria.englund@utbildning.stockholm.se

www.lillholmsskolan.stockholm.se

Innehåll: LT