Mariaskolan, F–9

Läs och titta i Mariaskolans egen broschyr!
Mariaskolans matematikverkstäder >>

Mariaskolan på Södermalm i Stockholm är en stor skola som har två matematikverkstäder och som kommer att få fler. Där finns nog en av de minsta möjliga verkstäderna och den hör till ett arbetslag med klasser F–2. Den lilla golvytan var en utmaning vid uppbyggandet och det är fantastiskt att se hur väggar och tak utnyttjats på ett minutiöst och smakfullt sätt – och när fotona togs var det ännu inte riktigt klart. Den andra verkstaden hör till ett arbetslag med tre 4:or. Verkstaden fungerar där även som grupprum och för undervisning i bild. Så många som upp till fem ytterligare verkstäder är under planering på skolan!

Arbetslag F–2 i Skutan

MVmaj06_23.jpg

MVmaj06_24.jpg

MVmaj06_25.jpg

MVmaj06_26.jpg

Ett enkelt sätt att lösa "möbleringen". Eftersom detta arbetslag håller till i ett eget hus fanns möjlighet att använda materialet även i angränsande lokaler. Erfarenheten från att ha grupper i den lilla verkstaden var att det begränsade utrymmet av sig självt ledde till gemensamma aktiviteter.

Arbetslag 4

MVmaj06_27.jpg

En snygg och praktisk skåplösning istället för hyllor. Enkelt att välja hur mycket som ska synas och när det är annan verksamhet i lokalen kan matematikverkstaden "stängas".

MVmaj06_28.jpg

MVmaj06_29.jpg

MVmaj06_30.jpg

Ett exempel på de vackra fönster som finns i många gamla skolor. Synd att belysningen inte lösts på ett mer estitiskt tilltalande sätt...

Kontaktuppgifter
Ewa Widegren
ewa.widegren@maria.stockholm.se

Anna-Karin Nordin
anna-karin.nordin@maria.stockholm.se

www.mariaskolan.stockholm.se

Innehåll: LT