Ny nationell handlingplan för realfag i Norge

Kunnskapsminister Øystein Djupedal la i dag fram ”Et felles løft for realfagene”, en ny strategi for styrking av realfagene. Det skjedde på en internasjonal realfagskonferanse i Tromsø. Økt timetall for realfag i grunnskolen, leksehjelp og et tettere samarbeid med næringslivet er noen av tiltakene i strategien.
Kunnskapsdepartementet