Kängurutävlingen 2006 – Resultat


Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass.

För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se.

Ecolier ...

Benjamin ...

Cadet ...

Cadet för gymnasiet ...

Junior ...

Student ...

Årets Kängurumaterial
Hämta uppgifter, lösningar och Att arbeta vidare med ...

Innehåll: KW