Stor bokdonation från Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Arbetet med klassificering, katalogisering och inplacering i referensbibliotekets hyllor är i full gång.

Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet.

Om donatorn Olof Magne

Olof Magne utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen är inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet. Den 18 oktober blir Olof Magne jubeldoktor vid Göteborgs universitet.

Olof Magne är fortfarande aktiv som forskare och uppskattad föreläsare vid konferenser och seminarier. Han inledde det 1. nordiske forskerseminar om matematikkvansker i Kristiansand 2001 och tillhör de särskilt inbjudna talarna vid den 2:a nordiska forskarkonferensen om matematiksvårigheter i Örebro i oktober. Magne deltog också nyligen i The Nordic pre-conference to the ICME 10 congress 2004 i Växjö med ett bidrag tillsammas med Arne Engström, (pdf-fil).

Nedan följer ett urval av Magnes senare arbeten:

Magne, O. (1998) Att lyckas i matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur.

Magne, O. (1999) Den nya specialpedagogiken i matematik: En utmaning i läroplanstänkande (Pedagogisk-Psykologiska Problem, 655). Malmö, Sweden: School of Education.

Magne, O. (2000) Specialundervisning i matematik inför millennieskiftet. Del 1-2. Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk 78 (1-2), 147-156.

Magne, O. (2000) Barn upptäcker matematik: Aktiviteter för barn i förskolan, grundskolan och särskolan (3-10 år).Umeå: SIH Läromedel (under utgivning)

Magne, O. (2000) How to resolve students' behaviour problems through teaching? An experiment in a Swedish secondary school. Educational and Psychological Interactions 122. (ISSN 0070-9263.)

Magne, O. (2001) Varför kan Stina räkna men inte Per? Spesialpedagogikk , Norge (temanummer, våren 2001).

Magne, O. (2001) Literature on special educational needs in mathematics: A bibliography with some comments. Educational and Psychological Interactions, No. 124 (ISSN 0070-9263). 387 p. Malmö, Sweden: School of Education.

Magne, O. (2001) "Social dynamit" - att misslyckas med matematik (Psykologisk-Pedagogiska pPoblem 000). Malmö, Sweden: School of Education. (Under utgivning.)

Magne, O. (2001) Fyra föredrag om den nya undervisningen för elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. (Psykologisk-Pedagogiska Problem 000). Malmö, Sweden: Malmö School of Education. (Under utgivning).

Magne, O. (2001) Kalkulatorn och elever med särskilt utbildningsbehov. Tangenten, Norge. (Under utgivning.)

Vi är mycket glada och tacksamma över förtroendet att få förvalta den omfattande samlingen och vill än en gång tacka Olof Magne för den generösa gåvan!

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

Marianne Dalemar
Bibliotekarie

Bengt Johansson
Föreståndare

Böckerna hämtades den 7 maj 2003 med lastbil, dels från magasin på Lärarhögskolan i Malmö och dels från Olof Magnes bostad i Malmö.