Min egen matematik

 

Min egen Matematik, MiMa, är ett projekt inom Nordlab som inriktar sig på att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt öka sitt intresse för matematik.

Läs mer om projektet ...

Du kan också läsa mer om MiMa i senaste numret av Nämnaren.