Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling invigs

 

För att stimulera barns och ungdomars språk har ett nytt centrum inrättats i Sverige: Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.
Myndigheten för skolutveckling