Stora skillnader mellan provbetyg och slutbetyg

 

De nationella proven ska vägleda skolorna i betygssättningen. Men på många håll i Lund sätter lärarna betydligt fler MVG i slutbetyg än vad de nationella proven ger utrymme för.
Sydsvenskan