Fler avhandlingar i matematikdidaktik

Fler avhandlingar i matematikämnets didaktik

Monica Johansson disputerar vid Luleå Tekniska Universitet, matematiska institutionen. Disputationen äger rum den 19 juni, 2006, kl. 10.00, sal A1545. Avhandlingen har titeln "Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective". Opponent är Jeppe Skott, Danmarks pedagogiska universitet

Örjan Hansson disputerar i ämnet Matematik och lärande vid Luleå Tekniska Universitet, matematiska institutionen. Disputationen äger rum den 20 juni, 2006, kl. 13.00, (information om tid och lokal se www.luth.se). Avhandlingen har titeln "A study of preservice teachers". Opponent är Morten Blomhøj, IMFUFA, Roskilde Universitet

Andreas Ryve disputerar den 28 juni 2006, kl. 13.15-15.30 i Kappa, Mälardalens högskola, Västerås. Opponent: Anna Sfard, Professor at University of Haifa, Israel och Lappan-phillips-Fitzgerald Professor at the Michigan State University. Ämne och Fakultet: Matematik/tillämpad matematik vid Fakultetsnämnden för Naturvetenskap och teknik.Titel : Approaching Mathematical Discourse: Two analytical approaches and their relation to problem solving interactions.

Dessutom lägger Teresia Jacobsson-Åhl fram fram sin licentiatavhandling den 19 juni vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning

Forskningsområdet Matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet

Mälardalens högskola

Källa: Forskarskolan