Kängurumateriel 2006 – Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med"


Kängurumateriel 2006 – Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med"

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Årets Kängurudiplom
finns att hämta här ...
Ecolier
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med
Benjamin
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med
Cadet
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med
Cadet gymnasiet
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med
Junior
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med
Student
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här. Vi har även en informationssida där du kan få veta mer om pdf-filer.