Matematikfest i Oslo när Carleson får Abelpriset

 

Abelforelesningene 2006
Årets prisvinner Lennart Carleson holder sin Abelforelesning på Universitetet i Oslo. I tillegg skal tre andre fremstående matematikere forelese.

Abelprisen