Matematisk datorsimulering: Epidemi av fågelinfluensa kan hindras

 

En epidemi med fågelinfluensaviruset behöver inte få världsomfattande spridning, visar två forskningsrapporter som presenteras i dag. Resultaten bygger på avancerade matematiska datorsimuleringar och publiceras i tidskrifterna Science och Nature.