Svenska invandrare i första generationen har sämst kunskaper i matematik

 

Svenska invandrare i första generationen har sämst kunskaper i matematik av de 19 länder som jämförts i en uppfölningsstudie till PISA 2003. Det skriver Svenska Dagbladet i en artikel 2006-05-17.

Läs rapporten Where Immigrant Students Succeed - A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003

Svd