Nämnaren nr 2, 2006

Kommentarer och material som utlovats.

Problemavdelningen
Billösningar Peter Mogensen

Algoritmdebatt

Ljuset från öster s 60 – 61
Problemlösning och teori i skolan! Bengt Ulin
Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen? Dan Laksov