Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och samverkar med Chalmers. NCM leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter de övergripande beslut styrelsen fattar.

En programplan styr verksamheten. NCM:s personal ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt där utgivning och utveckling av tidskriften Nämnaren och dess webbplats har hög prioritet.

Du kontaktar oss enklast via vårt webb-formulär som du hittar nederst på våra sidor. Om du söker en medarbetare – gå till vår personallista.


Peter Nyström
Föreståndare, NCM

E-post till Peter Nyström ...