Matematikglädje på allvar

2004 års Nämnarenstipendiater från Änggårdens förskola i Timmele har fortsatt sitt utvecklingsarbete med utomhusmatematik.

Läs pressmeddelande (pdf, ca 170K), ...

Förskolegård - i matematiskt perspektiv