Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Litteraturlista till Nämnaren 2018:1.

 
Skriva för Nämnaren?

 

Nyman, Säfström & Taflin följer i detta nummer upp en tidigare artikel

 
Till Jessica Håkanssons artikel finns här länkar till bedömningsstöd i matematik och till NOMP.

 
Intresserad av att veta mer om Sigma-8?

 
Hania Uscka-Wehlou tar i sin artikel upp gyllene snittet.

 
Den rapport som Disbo m fl bygger sin artikel på finns att läsa i sin helhet här.

 
Länk till Unga fysikers världstävling.

Uppslaget: Donkarna
Donkarna är en av de friare uppgifterna i ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Genom uppgiften utmanas elever i årskurs 1–6 att formulera och förstå samband.
Här finns elevsidan som pdf.

 
Kängurusidan.

 
Problemavdelningen: Blockmetoden .
Blockmetoden lägger stor vikt vid att eleverna går från det konkreta, via en bild till det numeriska. Bilden ger stöd och förståelse för hur uppgiften ska lösas aritmetiskt och/eller algebraiskt.

 
Till problemavdelningen finns också ett bonusproblem.

Innehåll: CF