NämnarenTema 6

 

ISBN 91-88450-36-8

Beställ via toppmenyalternativet Beställ ».

namnar-dekorkant.jpg familjematematik
Den syn på matematik och matematikutbildning som signaleras av föräldrar har stor betydelse för hur barn och ungdomar tar till sig ämnet och bibehåller intresset genom skolåren. Föräldrars stöd och engagemang är därför viktigt.

Samverkan mellan hemmen och skolan kring barn och matematik är bokens huvudtema. Tyngdpunkten ligger på Kvällar med matematik till vilka föräldrar och barn bjuds in. Förslag ges på hur dessa kvällar kan planeras och genomföras av skolbarnsföräldrar och lärare tillsammans utifrån erfarenheter som gjorts under ett omfattande Family Math-projekt i Australien.

Förutom bakgrund och svar på frågor från föräldrar, presenteras trevliga och roliga aktiviteter med varierat matematikinnehåll. Dessa aktiviteter är tänkta som huvudinslag på kvällarna, men kan naturligtvis användas även i andra sammanhang. Gemensamt för aktiviteterna är att de genomförs samtidigt av alla deltagare. Samtal och samarbete poänteras liksom avslutande diskussioner om vad som är viktigt i barns matematiklärande och varför.

Dessutom finns välkomstaktiviteter och kortare aktiviteter kallade Kaffe med matte. Boken avslutas med exempel på andra former av samverkan. Ett sådant är hur en skattpåse kan uppmuntra till trevliga matematikstunder i hemmen om den fyllts med spännande spel och utmanande problem.