Gymnasieaktiviteter

Följande aktiviteter kan passa för gymnasieelever.

Algebraisk triangel 4B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken 3A3B
Area med stickor 1C2C4C6C

Biografer 9E5E
Bråk med algebra 3A3B
Bungeedockan 9E4E5E

En halv boll 2C9C
Evolution – från fisk till människa 9D

Faktorisering 5B
Fnurra på tråden 2D4D
Funktionerande kommunikation 2E5E
Fönsterprojektet 1D4D

Hur mycket är ett milligram? 1C6C

Informationsbitar 1C2C5C

Knyta snören 4D

Lektion med bråk 5A

Magisk triangel 1A
Memory med funktioner 2E5E
Mot stjärnorna 4D
Myran på hönsnätet 3D

Oändlighet och gränsvärde 8E8F

Positionssystemet och enheter 5A5C
Positionstärningar 3A4B
Potenser och logaritmer – på en tallinje 2A7B

Räkna abborrar 9D
Rätvinkliga trianglar på geobrädet 2C

Satsa rätt 1A1D
Skostorlek 5E1E
Slipslådan 1D4D
Små och stora tal i biologi 1A
Sänka skepp 5A5E
Sätta snurr på sannolikheterna 4D

Trådbilder 6A

Uppslag: Gör en krypteringssnurra 1A1E2E7A7E
Uppslag: Hyperkuber2C5C
Uppslag: Karnevalen i Lund2A7A
Uppslag: Kärleksbrevet2C
Uppslag: Mönster med stickor4B5B
Uppslag: Problemlösningsmetoder 1F
Uppslag: Talpyramider2A2B
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper1A2A

Vad muttrar du om? 9B9F5B
Vem har mest rätt? 4D9D
Venn-diagram 1D1F5D5F

X-kuber 1A1C2C4C6C

Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning och för alla elever som behöver möta matematik i många små steg. Eftersom texterna på elevsidorna är kortfattade kan de troligen fylla en funktion även för nyanlända elever.

I förarbetet till Matematiklyftets båda moduler Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen för lärare i särskolans skolformer uppmärksammades många goda undervisningsidéer och material som inte kunde användas i modularbetet eftersom innehållet var tydligt riktat mot elevers lärande. Nu använder vi Strävorna i det fortsatta arbetet med att sprida dessa idéer.För att minimera omfattningen av text på aktiviteternas lärarsidor, och undvika allt för många upprepningar, föll det sig naturligt att samla faktatexter om matematikinnehållet i ett häfte: Blå strävor – matematik i många små steg vilket finns som en nedladdningsbar pdf >>

Om du hellre vill köpa ett tryckt och häftat exemplar av Blå strävor – matematik i många små steg:
För prisuppgift och beställning »»»

Aktiviteter under framtagning
Just nu pågår arbete med att ta fram aktiviteter som handlar om grundläggande geometriska begrepp, inledningsvis ett antal aktiviteter som handlar om form. Form – logiska block finns utlagd i en första version. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på förbättringar!

Aktiviteter i bokstavsordning
Att väga och jämföra 3A3C
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C (Behövs elevsidor? Hur vill du i så fall att de ska se ut? Hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se)
Form – tangrampussel 2C6C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Krona och klave 3A
Pengagalen 3A
Talserier 4B6A
Vad kan kan hända? 4D
Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C

Lektionsaktiviteter för träningsskola och individuellt program
Här presenteras några aktiviteter som har iordningställts till NCM:s matematikverkstad.
Tärningsspel 1-2-3-2-1
Vilken kula är störst?


Blå strävor – föreläsning och workshop

15 januari kl 13:30–16:30

Undervisar du elever som behöver möta samma matematikinnehåll många gånger och samtidigt utmanas för att utvecklas? Tycker du det är svårt att hitta elevmaterial som inte ”tar slut för fort”? Som inte ser för barnsligt ut? Som repeterar med olika grader av variation? Som låter eleverna använda många olika representationsformer och som utvecklar deras matematikkunnande genom lust och fantasi? Som kan användas både på papper och på skärmen? Och som kan utvecklas med din hjälp så du får det material du önskar?

Blå strävor – matematik i många små steg är ett material som kompletterar NCM:s Strävorna >>. De blå strävorna består av två större delar: ett häfte till läraren och elevaktiviteter på webben. Strävornaaktiviteterna på webben består som vanligt av lärarsidor och elevsidor. Lärarsidorna på de blå strävorna kompletteras med fördjupande texter i häftet Blå strävor.

Se ett uppslag genom att klicka på bilden och bläddra med piltangenterna.

Elevsidorna på de blå strävorna tar avstamp i ett mycket grundläggande matematikkunnande som sedan byggs på i ytterst små steg där det är möjligt att gå in på önskad nivå och göra ett urval som passar den enskilde eleven.

Se några elevsidor genom att klicka på bilden och bläddra med piltangenterna.

Läs mer om de blå strävorna >>

Vill du veta mer om Blå strävor och även ha möjlighet att påverka det fortsatta arbetet med att utveckla fler elevaktiviteter?

NCM inbjuder intresserade till en föreläsning och workshop där du kan träffa likasinnade, dela med dig av dina erfarenheter och framföra önskemål.

Program
Blå strävor – matematik i många små steg presenteras och följs upp med att elevaktiviteter gemensamt provas och utvärderas.

När?
Måndag 15 januari, kl 13:30–16:30.

Var?
NCM:s seminarielokal och matematikverkstad, Vera Sandbergs allé 5A, Göteborg, se karta >>

Kostnad?
600 kr/person (exkl moms) eller 750 kr/pers (inkl moms). Häftet Blå strävor – matematik i många små steg och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan?
Max 20 personer vid varje tillfälle. Anmäl dig här >>

Frågor?
Kontakta Lena Trygg, lena.trygg@ncm.gu.se eller 031–786 69 82

Föreläsare
Lena Trygg har en bakgrund som matematik- och textillärare i grundskolan. Hon har i drygt 15 år arbetat på NCM med laborativ matematikundervisning, byggt matematikverkstäder, lett studiecirkelledarkurser och deltagit på flera sätt i modulframtagning i Matematiklyftet, bland annat med ansvar för modulerna för särskolans skolformer. Hon är nu redaktör för Nämnaren, deltar i projektet Matematikundervisning för nyanlända och jobbar vidare med att utveckla de blå strävorna – och andra strävor.

IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?
Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4.
Läs hela Uppslaget här >>

På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas.

Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:
Skutträkning – aktivitet 1
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2
Från punkter till en rät linje – aktivitet 3
Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4
Fyra olika fyrhörningar 8C8E
Hamlet – To be or not to be 8D8E
Oändlighet och gränsvärde 8E8F
Robotprogrammering 8C8F
Samma area 8C8E
Tio frågor 8C

De länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna finns samlat på ncm.gu.se/link >>

Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!
Matematikundervisning med IKT >>