Länklista Symmetri

Nämnaren nr 3, 2010
 

Böcker att läsa:
• Hillary Devonshire: Symmetri. Aktiviteter att göra tillsammans med barn. Berghs, 1995.
• Magdoln Hargittai och Istvan Hargittai: Upptäck Symmetri. Fina bilder av symmetri i naturen, i bruksföremål, i hantverk och konst. Natur och Kultur, 1998
• Bengt Ulin: Matematisk design i naturen. Artikeln ”Att finna matematikspår i naturen” i Nämnaren 2007:1 har exempel ur boken. Telleby, Järna (2007).
• Keith Devlin: Mathematics – The Science of patterns. Här betraktas matematiken som vetenskapen om mönster inom olika områden som tal, förändring och rörelse, form osv. Boken har ett kapitel om symmetri. Scientific American library, New York. (1994).

Tidigare artiklar i Nämnaren kan sökas i Nämnarens artikelregister http://ncm.gu.se/artikelsok.

I dokumentationerna från tidigare matematikbiennaler, bl a i Dokumentation av 11:e Matematikbiennalen, Göteborg, 2000:
• 12: Thomas Martinsson. Symmetri – skön matematik för många sinnen.
• 13: Bengt Ulin. Symmetri – centralt men eftersatt
• 14: Bengt Ulin & Carl-Olof Fägerlind. Med passare och linjal till geometrins hjärtpunkt

http://matematikbiennalen.ncm.gu.se/ finns dokumentationer från matematikbiennalerna 2004-2010

På webben:
• Utbildningsradion
http://www.ur.se/Ung/Amnen/Matematik/Symmetri/ http://www.ur.se/Mega/Matteverkstad/Monstermakaren/
• En illustrerad lektion, i form av en liten film med övningar om spegelsymmetri: http://www.linkslearning.org/Kids/1_Math/2_Illustrated_Lessons/
• En enkel förklaring av symmetri, med fördjupning och frågor: http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry.html
• Ett program för att rita figurer med bestämd symmetri: http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html
• En webbplats med mycket trevlig och konkret geometri: http://euler.slu.edu/escher/index.php/Math_and_the_Art_of_M._C._Escher
• Material tänkt för skolarbete (material för ”High School” kan användas i grundskolan), med text och arbetsblad om bl a symmetri: http://euler.slu.edu/escher/index.php/High_School_Materials#Part_III_.E2...
• Skapa egna tapetmönster: http://escher.epfl.ch/escher/ Du väljer en av de 17 möjliga symmetrierna för tessellering av planet (tapetmönster), och ritar sedan en liten bild. Vips täcker det hela planet ... Du kan spara din design

Youtube:
• Symmetrier kan representeras eller uttryckas på olika sätt, med matematiska termer (t ex reflektion, rotation, translation, glidreflektion), med konkreta konstruktioner eller via drama, dans, rörelser, filmer osv. På youtube finns elevarbeten (sök på ”mathematics symmetries”), men också lärare som berättar om symmetri.
• Symmetry, reality's riddle, Marcus du Satoy, professor i matematikens popularisering Oxford: http://www.youtube.com/watch?v=415VX3QX4cU

Från NCM:s aktuellt:
• Symmetribegreppet i focus. Om aktuell matematisk forskning kring symmetri: http://ncm.gu.se/node/3413
• Förutseende matematik. Om matematikernas förmåga att skapa nya matematiska objekt och strukturer som kan förutsäga existensen av mönster och fenomen i verkligheten. Med ett aktuellt exemplet från forskning om komplexa symmetrier: http://ncm.gu.se/node/4176

Texter tillgängliga på webben:
• David Hallgren: Vad är symmetri? Om matematik bakom symmetrier, relativt abstrakt: http://www.davidhallgren.se/privat/symmetri/whatissymmetry.html
• Marcus du Sautoy: Sexy maths: in search of the poetry of Muslim symmetry. Galois’s group theory allowed mathematicians to articulate the theory of symmetry. Ur The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article6274680...
• Marcus du Sautoy: Sexy Maths: the symmetry of sneezing.Viruses blight many people's lives in winter but the molecular structure of many are things of mathematical beauty. Ur The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5314838...
• En systematisk matematisk text om symmetri:
http://euler.slu.edu/escher/index.php/Introduction_to_Symmetry