1A

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Burkar, flaskor och droppar
Berit Bergius
Här berättas om hur elever i åk 2 stimuleras av ett problem i ett meningsfullt sammanhang, och hur de arbetar i grupper med miniräknare och prövar sig fram med olika strategier.

Om felkorrigerande koder – Matematik i säkerhetens tjänst
Juliusz Brzezinski
Denna första artikel av två om matematik i säkerhetens tjänst behandlar felrättande koder – nästa kryptering. Både kodning och kryptering har en dominerande roll då det gäller säker överföring av information. Den bakomliggande matematiska teoribildningen är intressant i samband med gymnasieskolans nya kurs i diskret matematik. Artiklarna bygger på ett föredrag som hölls på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 7 maj 2001.

Om kryptering – Matematik i säkerhetens tjänst
Juliusz Brzezinski
Första delen av denna artikel handlade om kodningsteorin. I den andra delen behandlas kryptering som är en mycket gammal teori med rötter långt tillbaka i vår civilisations historia.

Tresteg
Doug Clarke & Barbara Clarke
Artikeln visar hur man kan utnyttja en situation som intresserar elever för att arbeta med matematikbegrepp. De får även tillfälle att praktiskt uppleva de förhållanden som gäller vid hoppen. Eleverna behöver ha tillgång till räknare och ett långt måttband eller ett mäthjul.

Kryptering – utmaning för 12-åringar
Tomas Fridström
Här berättas om en lektionsserie kring kryptering, som en sjätteklass varit med om. Lärarna ville se om 12-åringar kunde ta till sig relativt avancerad matematik. Resultatet förvånade alla inblandade, utom eleverna.

Allting är relativt
Kerstin Hagland
I artikeln beskriver författaren en variant av sudoku som förutom de vanliga sudokureglerna även tar hänsyn till de ingående talens storleksrelation. Förslag ges på hur spelet kan varieras och anpassas efter elevernas behov.

Den kinesiske bonden och hans skatt
Andreas Hernvald
Hur kan ett klassiskt problem om tillväxt användas i klassrummet? Författaren har använt uppgiften för grupparbete i en åk 8. Han ger även förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Talpyramider
Kurt Klungland
Vid Matematikkens dag 2006, som arrangerades av LAndslaget for Matematikk I Skolen, LAMIS, presenterade författaren en aktivitet med talpyramider som ger färdighetsträning och undersökning samtidigt. Skolorna kunde via nätet hitta arbetsmaterial och även lämna in resultat av elevernas undersökningar.

Att uppskatta myggor
Bo Nordell
Det är allmänt känt att det finns gott om mygg i Norrbotten, särskilt under sommaren. Men, hur många finns det? Finns det lika många kilo mygg som kilo människor? Artikeln handlar om rimlighetsbedömning och storleksuppskattning.

Sesam öppna dig – Att finna den hemliga koden
Mikael Passare
Här beskrivs en problemlösningsprocess med Portkodsproblemet från nr 3, 2001 som behandlats under en matematiklektion med klass 8e och 8f vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

Magikerns kvadrat
Per-Eskil Persson
Magiska kvadrater har kinesiskt ursprung och även om de också förekommer i många kulturer så har dessa talmönster haft allra störst betydelse i kinesisk kultur. Med hjälp av ett stycke kinesisk historia inbjuds ni här att ta del av de magiska kvadraternas mysterium.

Konstnärens kvadrat
Per-Eskil Persson
I Albrecht Dürers konstverk Melencolia I kan man se en tavla där talen 1 till 16 är avbildade i ett kvadratiskt mönster. Vid närmare gransking är detta en magisk kvadrat som ger upphov till mycket spännande problemlösning.

Aktiviteter
Det är inte markerat för vilken årskurs eller vilka elever en aktivitet passar, men de är ordnade så att aktiviteter som riktar sig mot yngre elever ligger först och de som riktar sig mot elever i gymnasieskolan ligger sist. Du som lärare måste själv bedöma om en aktivitet kan användas med dina elever, med eller utan anpassning.

Skillnad mer än ett (120906)
Med hjälp av kapsyler tränas subtraktion inom talområdet 1–8 samt logiskt tänkande. En utveckling av aktiviteten kan också medföra problemlösning.

Tiotal och ental (101216)
I detta tärningsspel kan elevers känsla för tals storlek och deras förmåga att göra strategiska bedömningar utvecklas. Tiotal och ental lyfter fram taluppfattning i området 0–100 och färdigheter med att använda – och dra nytta av – positionssystemet.

Gemensam problemlösning – tal (160429)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Stenhårda tal (110819)
Eleverna får konkretisera läroboksuppgifter med hjälp av ett laborativt material och sedan fortsätta arbetet halvkonkret med bilder, halvabstrakt med egna ord och informella symboler och slutligen abstrakt med enbart formella symboler som siffror och konventionella räknetecken. Stor vikt läggs vid elevernas dokumentation. Matematikinnehållet handlar i första hand om taluppfattning, positionssystemet och beroende på hur textuppgifterna väljs kanske även problemlösning.

Magisk triangel (110526)
Färdighetsträning av grundläggande addition samt övning i logiskt tänkande och att söka mönster. Addition i talområdet 1–20.

Sum it up (110303)
Detta spel med dominobrickor påminner om tärningsspelet Tiotal och ental. Förståelse för positionssystemet gör att problemlösningen i spelet allt mer kan övergå till färdighetsträning.

Hundrarutan – Gissa mitt tal (120830)
Eleverna kan på ett lekfullt sätt färdighetsträna och utveckla sin känsla för tals egenskaper inom talområdet 1–100.

Tänk till tusen (120712)
Genom ett spännande tärningsspel används kunskaper om tals storlek, positionssystemet och strategiska bedömningar. Spelet är dessutom en utmärkt ljuddämpare! För att vinna Tänk till tusen krävs god taluppfattning – och en del tur med tärningen. Spelet kan på olika sätt utvidgas och innehålla omfattande aritmetik och problemlösning.

Sweet sixteen (120906)
Genom ett kortspel ges färdighetsträning av att använda prioriteringsregler. Sweet sixteen är ett spel där god förmåga att hantera och använda prioriteringsreglerna ökar chanserna till vinst.

Magiska kvadrater (110908)
Aktiviteten ger färdighetsträning i huvudräkning och utvecklar förmågan att upptäcka mönster genom att dra slutsatser och att generalisera. Aktiviteten förbereder övergången till algebra.

Satsa rätt (111216)
Spelet som presenteras är ganska likt många traditionella sannolikhetsspel, men här ska två tärningars ”ögon” multipliceras. Detta gör att utfallet blir större än vid addition vilket eleverna troligen är mer vana vid. Uppgiften ger en ökad förståelse för tals faktorer och kan, beroende på elevernas förkunskaper, vara en övning i sannolikhetslära.

Grodhopp (110414)
Elever behöver få möta många aktiviteter där de kan se att algebra bland annat är generaliserad aritmetik. För många är det ett stort steg att ta från att räkna med tal till att räkna med bokstäver. Att kunna se vilken verklighet som ligger bakom ett generellt uttryck underlättar förståelsen.

X-kuber (110304)
Att vika och sätta samman kuber uppskattas av många. Förutom att det är en nyttig finmotorisk övning finns många möjligheter att lyfta fram varierande matematikinnehåll för elever i olika åldrar.

Små och stora tal i biologi (110408)
Lös uppgifter med små och stora tal som har anknytning till biologi. Dessa problem tränar elevernas förmåga att söka relevant information, att göra rimliga uppskattningar och att kritiskt granska resultat. Här används räkning med stora och små tal, decimalhantering och uppskattning av storheter.

Uppslag: Bygg en fågelholk
Att arbeta med utgångspunkt från en fågelholk fungerar i alla åldrar. I förskolan kan man studera fåglarna som bor i holken, lära sig arter, räkna hur många gånger dom matar på en timme osv. Äldre elever kan själva bygga holkar av varierande svårighetsgrad, både matematiskt och slöjdtekniskt. Eleverna får lära sig begrepp som måttenheter, skala, vinklar, area, volym mm.

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.

Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
June Morita
Här bjuds på en aktiverande övning där eleverna viker tredimensionella papperslådor av pappersark, utan hjälp av klister eller tejp. Den kan användas från första klass.

Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper (110209)
Ofta krävs det inte dyrt material för att jobba laborativt. Här finns samlat en mängd uppgifter som endast kräver ett vanligt A4-papper.

Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD