Lösning på adventsproblemet den 24 decDatumet i månaden är dubbelt så stor som månadens nummer, 14/7=4/2=16/8=24/12=2.