Lösning på adventsproblemet den 19 dec9642*87531=843973902

En strategi att lösa sådana här typer av uppgifter är att starta med den största siffran i början av talet och alternera siffrorna mellan det fyrsiffriga och femsiffriga talet. Samtidigt ska man se till att hålla siffrorna så nära varandra som möjligt.
Jämför med att ha en rektangel där sidorna är lika stora som de två talen. Du vill maximera arean, och ju närmre en kvadrat du kan komma desto större blir arean.