Lösning på adventsproblemet den 18 dec36 nissar.

Det är fullsatt finns 120 människor på teatern. Om det är 90 människor där så är teatern fylld till ¾ (= 90/120). Alltså ska nissarna fylla teatern till ¼, alltså 144*¼ = 36 st.