Omslagsbilden: Radiolarier

Nämnaren nr 3, 2009
 

Länkar kopplade till omslagsbilden:
Haeckels radiolarier


Omslagsbilden: Radiolarier

Radiolarier är encelliga djur som producerar intrikata mineralskelett. De lever som plankton i stort sett överallt i världshaven. Mineralskeletten har inslag av trianglar, kvadrater, pentagoner och hexagoner och uppvisar ofta radiell symmetri. Omslagsbilden är en teckning av Ernst Haeckel, och ingår i rapporten från Challengerexpeditionen 1872–1876. HMS Challenger färdades runt världshaven, besökte samtliga kontinenter inklusive Antarktis och besättningen upptäckte inte mindre än 4717 för mänskligheten helt nya arter, då en av naturvetenskapens allra största bedrifter. Många av dessa arter togs upp till skeppet med en djuphavstrål som bärgade prover från upp till 3600 meters djup. E xpeditionens befälhavare dog av utmattning innan skeppet
återvänt till sin hemmahamn.

Ernst Haeckel, en av 1800-talets främsta biologer, var elev till Charles Darwin och hans böcker sålde i stora upplagor, mångfalt fler än Darwins egna. Haeckel anses vara den som först framlade begreppen den felande länken och ekologi.
Litteratur
Richards, R .J. (2008). The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the struggle over evolutionary thought.
University of Chicago Press.
Ulin, B. (2007). Matematisk design i naturen. Telleby förlag.