Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial, bilder för utskrift, andra artiklar med mera knutna till Nämnaren nr 3, 2008. Följande artiklar finns extramaterial till:

Även mästaren kan fela
Konkretion av matematik i de senare årskurserna
Elever med särskilda förmågor
Uppslaget: Laborera med rektanglar

Material till artikeln Även mästaren kan fela - en historisk uträkning.

Den akustiska/musikaliska bakgrunden
Se artikeln av Bengt Ulin i Nämnaren nr 2, 2003: Matematik i musiken.
På bilden av lutan på sid 53 visar den långa pilen avståndet mellan sadeln (vid stämskruvarna) och stallet (nere på locket).

Hur räknade Faggot?
Faggot använde sig av trigonometri. Så här gick han tillväga...

Hur räknade Barbour?
Barbours bok, Tuning and Temperament, kan man hämta på nätet. I den skriver han om Stråhles påfund och Faggots uträkning. Lägg till bokstaven P där MR skär OQ i figuren på sid 66. Bokstaven B ligger på band 6, där MR skär den vertikala linjen från O. Band 6 ska ge tonen F# om strängens grundton är C. Då ska MR/M6 vara lika med √2 .

Stråhles påfund
Figuren färdig för utskrift i A4-format.
Ladda ner figuren...


I artikeln Konkretion av matematik i de senare årskurserna berättar Åsa Hammarlund och Frida Wirén hur ett nytt laborativt arbetssätt växte fram då de fick ett Gudrun Malmer-stipendium. Åsa och Frida låter oss publicera/lägga ut ett smakprov av de dokument de arbetat fram och använt under projekttiden - och som de kommer att fortsätta att använda och vidareutveckla med nya elever. Samtliga dokument hör till området Samband och består av olika planerings- och bedömningsunderlag samt elevaktiviteter.
Begreppsdiagnos
Planering åk 8
Planering åk 9
Laboration: Kulikuligt
Temauppgift: Ring ring
Laboration: Är du negativ eller?
Bedömningsmatris
Provräkning
Reflektionsblankett

Om du är intresserad av att veta mer, utöver det som står i artikeln, är du välkommen att ta kontakt med Åsa eller Frida.
Asa.Hammarlund@helsingborg.se
Frida.Wiren@helsingborg.se


Med anledning av artikeln Elever med särskilda förmågor vill vi lyfta fram tidigare artiklar i Nämnaren:

Rita Barger: Begåvade elever behöver också hjälp
Arne Engström: Matematikbegåvningarnas revansch?
Inger Wistedt: En förändrad syn på matematikbegåvningar
Simon Wigzell & Anna Palbom: Utmaningar för understimulerade


Här kommer en kort instruktion för hur du använder räknaren TI83-84 till Uppslaget: Laborera med rektanglar.
Instruktion för användning av räknare