X-tra 07:4

Kopieringsunderlag – matematikpapper
Vi fick i vår hand en bok från Australien med kopieringsunderlag för en lång rad olika sorters papper – prickpapper, triangelpapper, koordinatsystem, klockmallar etc – som används i matematikundervisningen. Den här sortens matematikpapper finns ofta i lärarhandledningar med fri rätt att kopiera, men vet vi av erfarenhet att det många gånger blir så att ”originalen” kommer på villovägar och sedan tas det kopia av kopia av kopia … Så småningom är kopiorna inte allt för sällan sneda, fläckiga och de blir tråkiga att arbeta med.

Med dagens datorteknik är det enkelt att göra egna matematikpapper, men i vardagen kan det ändå bli besvärligt och det är onekligen onödigt att många matematiklärare lägger tid på att göra samma sak. Vi bestämde oss därför för att göra jobbet och lägga ut matematikpapper som en service på Nämnaren på nätet. Därifrån kan du enkelt skriva ut ett matematikpapper och bara kopiera upp det antal som behövs. Eller, skriv ut alla underlag och sätt i en originalpärm att kopiera ifrån, när ett original försvunnit, skriv ut ett nytt ...

Nu läggs ett antal matematikpapper ut och tanken är att vi efter hand ska komplettera med fler. Om du har egna önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena Trygg.

Helt koordinatsystem
Koordinatsystem 1:a kvadranten, 2 st/sida
Areamall, 2 st/sida
"Geobräde", 5x5 pinnar, 2 st/sida
"Geobräde", 5x5 pinnar, 12 st/sida
2 cm-rutat papper
Prickpapper
Prickpapper 2 cm
Isometriskt prickpapper
Isometriskt prickpapper 25 mm, lämpligt vid exempelvis arbete med multilinkkuber
Talkort

Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.