Skolor på Norrmalm

På denna sida visas foton från flera matematikverkstäder i skolor på Norrmalm i Stockholm.För att skapa en god ordning på allt laborativt matematikmaterial är det bra om det finns gott om skåp, hyllor och lådor.


Det är en fördel när både golv och väggar kan användas.


Kontaktuppgifter
Avvaktar nytt namn ...

Innehåll: LT