Cadet 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 97 skolor av total 286 anmälda

Poäng Åk8 Åk9
70 – 84 1 2
50 – 69 5 9
34 – 49 22 28
22 – 33 39 36
10 – 21 28 22
0 – 9 5 3
Summa 100 100
Elevunderlag 2638 2051

 

Lösningsfrekvenser