Inbjudan till Kängurutävlingen – Matematikens Hopp 2007

Beställ/avbeställ prenumeration på http://ncm.gu.se/prenumerera_nyhetsbrev
Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!


Nu är det dags ...
... att göra anmälan till Kängurun 2007 som i år genomförs torsdagen den 15 mars. Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, alltså inte en elittävling. År 2006 deltog nära 4 miljoner elever i 35 länder.

Avsikten med ...
... Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Dessa skiljer sig från traditionella läroboksproblem, och förhoppningen är också att lärare som använder Kängurumaterialet ska stimuleras i sin undervisning.

Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. Till stöd för lärarnas arbete finns därför en lärarhandledning med förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.

Problemurvalet är inte gjort med koppling till kravnivåer eller så att de definierar vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

Vilka kan vara med?
För närvarande finns sex klasser:

Ecolier för åk 3 - 4
Benjamin för åk 5 - 7
Cadet för åk 8 - 9
Gymnasiets Cadet för elever som läser kurs A
Junior för kurs B och C
Student för kurs D och E.

Planer finns på att utveckla en version även för yngre elever. Mer information kommer om det presenteras på Kängurusidan på nätet, där också ytterligare information om Kängurun finns.

På Kängurusidan finns tidigare års problem tillgängliga som PDF-dokument, liksom förslag till hur problemen kan utvecklas och varieras. Problemen kan användas av alla, och även elever i andra åldersgrupper kan ha glädje av dem. Det är alltid en bra idé att låta eleverna prova på äldre känguruproblem innan de deltar i tävlingen.

Anmälan till Kängurun 2007 görs på webbadress ncm.gu.se/kanguru.

Kängurun - Matematikens hopp arrangeras av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Myndigheten för Skolutveckling.