Hässelbygårdsskolan, år F–9

Hässelbygårdsskolan i Hässelby är en F–9-skola. Matematikverkstaden finns i ett klassrum som kan ta emot en hel klass. Här finns material att arbeta med enskilt, i grupp eller i helklass.

MVmaj062.jpg

MVmaj061.jpg

MVmaj06_13.jpg

I varje tidskriftsamlare finns en aktivitet kopierad och laminerad för helklass. Tanken är att de ska kunna användas i första hand som en inkörsport för kollegor och nytillkomna lärare som inte hunnit sätta sig in i allt material och det mer flexibla arbetssätt som de flesta eftersträvar.

Kontaktuppgifter
Marita Hansson
marita.hansson@utbildning.stockholm.se

Ellen Arnlind
ellenarnlind@hotmail.com

www.hasselbygardsskolan.stockholm.se

Innehåll: LT