Kängurumateriel 2006 – Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med"

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Benjamin
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet gymnasiet
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Junior
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Student
Uppgifter
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

2006 års Känguru-resultat
Här finns 2006 års Kängururesultat ...

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW